برای معالجه ودرمان ریزش مو،مقداری آب پیازتهیه کنیدواندکی الکل سفیددرآن ریخته وبه موها بریزید،درمدتی کوتاه موهاتذمیم می شود.


برچست ها :