شیرشترنسبت به شیرگاوبادوام تراست وزودفاسدنمی شودوطبق تحقیقات میزان کلسیم واملاح معدنی آن نسبت به شیرگاوبیشتراست.ودردرمان بیماریهای هپاتیت،اصهال،یبوست،سل،تنگی نفس،ضعف قوای جنسی،کم خونی،پیری زودرس بسیارمفیداست،همچنین برای زخم معده،کبد،فشارخون وقندی بسیارنافع است.وبرای گرمازدگی وسرگیجه گی نیزمفیداست.


برچست ها :