عصبی بودن دلایل مختلفی دارد،ممکن است ازمحیط کاری یاخانه باشدویااینکه ممکن است کمبودموادروی دربدن باشدویاممکن است کمبودویتامین گروه بی دربدن باشدویاممکن است ازهوای گرم باشدیاازفکرکردن زیاددرموردچیزی باشدکه شخص راناراحت کند،بهترین راه درمان ضعف اعصاب این است که مقداری کشمش تهیه کرده وباماست مخلوط کنید وباریحان وکمی نمک مصرف کنیدبه زودی اعصاب آرام می شوندودیگرنیازی به مصرف قرص اعصاب نیست


برچست ها :